Wettelijke informatie

Eigenaar : 

Camping Sunêlia La Source
Presqu'île de Laussac
12600 Thérondels
FRANKRIJK

Telefoonnummer: +33 (0)5 65 66 05 62    


Gegevens van de host van de website:

Deze website wordt gepubliceerd door Solicis
SARL met een kapitaal van €75.000
SIRETNUMMER: 531 918 068
SIRET: 53191806800036
Intracommunautaire BTW: FR 38531918068
NAF: Computerprogrammering (6201Z)

Adres: 144 route de vars 16160 GOND-PONTOUVRE
Tel : 05 45 60 61 93
E-mail: contact@solicis.fr


WETTELIJKE KENNISGEVING

1- Auteursrecht

De handelsmerken en logo's op deze site zijn gedeponeerde handelsmerken van Sunêlia La Source. Er kan geen licentie of gebruiksrecht worden verleend voor de merken of logo's die op de site staan en deze mogen dus niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Sunêlia La Source behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, inclusief strafrechtelijke vervolging.
Reproductie van documenten die op de site zijn gepubliceerd is uitsluitend toegestaan voor privé-informatiedoeleinden. Elk ander gebruik van deze reproducties, en in het bijzonder het gebruik voor commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunêlia La Source.
Fotocredits: CRT Occitanie, Agence départementale de l'attractivité et du Tourisme de l'Aveyron, Tourisme-aveyron.com


2- Verantwoordelijkheden

Alle informatie die toegankelijk is via deze site wordt verstrekt "zoals ze is". Sunêlia La Source geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van eventuele schade of virussen die de computerapparatuur van de gebruiker of enig ander eigendom zouden kunnen infecteren.
Sunêlia La Source is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, fouten of weglatingen op deze site. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.
Sunêlia La Source kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct of indirect, wat ook de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen zijn, veroorzaakt als gevolg van de toegang van een persoon tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, evenals het gebruik van de site en/of de creditering van informatie die direct of indirect afkomstig is van de site.
De gebruiker verbindt zich ertoe op deze site geen informatie door te geven die aanleiding kan geven tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich er in dit verband toe via deze site geen informatie te verspreiden die onwettig, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is, in geval van een chat of forum.
Sites buiten Sunêlia La Source die een hyperlink hebben naar deze site vallen niet onder de controle van Sunêlia La Source, die daarom alle verantwoordelijkheid voor hun inhoud afwijst. Deze links naar andere sites vormen in geen geval een goedkeuring of partnerschap tussen Sunêlia La Source en deze sites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.
Sunêlia La Source

Camping La Source
Laussac
12600 Thérondels
FRANKRIJK

Tel : +33 (0)5 65 66 05 62   

Mail: info@camping-la-source.com
RCS-nummer Béziers B 333 034 080
SIRET: 33303408000023
Intracommunautair nummer: FR21333034080
NAF: 5530Z

3 - Toegang tot de site

Sunêlia La Source behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, de toegang tot de site of een deel ervan te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of te onderbreken, met inbegrip van met name de inhoud, de functionaliteiten of de uren waarop de site beschikbaar is, zonder voorafgaande kennisgeving.


4 - Als u opmerkingen of suggesties hebt over de site:

Vul het contactformulier in.


2023 - Sunêlia la Source, Alle rechten voorbehouden