ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Reservering van een kampeeraccommodatie of -plaats door particulieren

 

Contactgegevens van de aanbieder :

·       Camping La Source / Sunélia, rechtsvorm, registratie (RCS),

·       Presqu'île de Laussac, 12600 THERONDELS, AVEYRON, Frankrijk.

·       Telefonische en elektronische contactgegevens (e-mailadres, website)

·       TEL: 0565660562

·       www.camping-la-source.com

 

DEFINITIES:

RESERVATIE of VERHUUR: dienstverlening. 

DIENSTEN: seizoensgebonden verhuur van campingaccommodatie of standplaatsen.

ACCOMMODATIE: Tent , stacaravan, chalet, cabatente, hut.

 

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn, zonder beperkingen of voorbehoud, van toepassing op elke kampeeraccommodatie of kampeerplaatsverhuur op de camping LA SOURCE, aan niet-professionele klanten, op zijn website: www.camping-la-source.com of per telefoon / 0565660562, post: Camping la Source, Service Réservations, Presqu'île de Laussac, 12600 THERONDELS of e-mail, of wanneer de Dienstverlener zijn Diensten op de markt brengt. Deze gelden niet voor de verhuur van campings voor stacaravans, waarvoor een langlopend huurcontract nodig is.

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden uiteengezet op de website www.camping-la-source.com of in schriftelijke vorm - op papier of elektronisch - indien de reservering niet online plaatsvindt.

De Klant is verplicht deze te lezen alvorens de reservering af te ronden. De keuze en aankoop van een Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van de Dienstverlener, namelijk die welke van toepassing zijn op andere marketingkanalen voor de Diensten.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn op elk moment toegankelijk op de website en hebben in voorkomend geval voorrang op elke andere versie of elk ander contractueel document. De versie die op de Klant van toepassing is, is de versie die op de website staat of door de Aanbieder is meegedeeld op het moment van de Reservering van de Klant.

Behoudens tegenbewijs gelden de in het computersysteem van de Dienstverlener geregistreerde gegevens als bewijs van alle met de Klant gesloten transacties.

De gebruiker wordt overeenkomstig artikel 27 van de Franse wet van 6 januari 1978 op de bescherming van persoonsgegevens geïnformeerd dat de facultatieve informatie die hij/zij desgewenst door het beantwoorden van de formulieren verstrekt, het mogelijk maakt zijn/haar verzoek te beantwoorden en bestemd is voor gebruik door Camping La Source, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, voor administratieve en commerciële beheersdoeleinden en, behoudens bezwaar, door andere bedrijven van de groep of door partnerbedrijven van Camping La Source. De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij/zij een recht van toegang en rectificatie heeft onder de voorwaarden bepaald door de Data Protection Act en de Europese Data Protection Regulation op alle persoonlijke gegevens die hem/haar betreffen door te schrijven naar Camping La Source op het volgende adres

Camping La Source - Presqu'ile de Laussac - 12600 Therondels.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard, hetzij door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen alvorens over te gaan tot de online reservering, alsook van de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.camping-la-source.com of, indien de reservering niet via internet is gedaan, op enige andere passende wijze.

 

 

ARTIKEL 2 - VOORBEHOUDEN

De Klant selecteert op de website, of geeft informatie op een door de Aanbieder beschikbaar gesteld document, de diensten die hij/zij wenst te boeken, volgens de volgende voorwaarden:

De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de Boeking en voor het onmiddellijk melden van eventuele fouten aan de Aanbieder. De Reservering zal pas als bevestigd worden beschouwd nadat de Aanbieder de Klant per e-mail of per post een bevestiging van aanvaarding van de Reservering heeft gestuurd of bij ondertekening van het contract indien de Reservering rechtstreeks is gedaan in de lokalen waar de Aanbieder zijn Diensten aanbiedt.

Elke reservering op de website www.camping-la-source.com vormt een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Aanbieder.

Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval worden overgedragen.

Reserveringen:


De reservering van een verblijf impliceert de aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden en het campingreglement. Het reserveringsverzoek is nominatief. De aanvraag moet worden ingediend door een volwassene die tijdens het gehele verblijf aanwezig moet zijn. Minderjarigen zonder volwassene worden niet toegelaten. De namen,
De namen en leeftijden van de deelnemers moeten uiterlijk op de dag van aankomst worden doorgegeven. Elke wijziging van de reservering moet schriftelijk worden meegedeeld.

Aankomst en vertrek:


In het hoogseizoen is aankomst en vertrek mogelijk op zaterdag en woensdag voor minimaal 7 nachten huur.
Voor kampeerplaatsen: Aankomst is mogelijk vanaf 14.00 uur en vertrek moet plaatsvinden voor 12.00 uur.


Voor accommodatieverhuur: Aankomst vanaf 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.

Het is absoluut noodzakelijk de inventaris te controleren en elke onregelmatigheid binnen 48 uur na deze termijn te melden, anders wordt geen claim in behandeling genomen.


Borg: Voor de accommodatie wordt uiterlijk op de dag van aankomst apart een huurborg van €300 en een schoonmaakborg van €65 gevraagd. Ze worden u bij vertrek teruggegeven na de inventarisatie van de inrichting (na aftrek van de kosten voor reiniging, vervanging of reparatie die nodig kunnen zijn) of nadien vernietigd bij vertrek zonder inventarisatie.

De afspraak voor de inventaris van inrichtingen is facultatief. Het kan worden geregeld met de receptie bij aankomst.


 Elke aankomst die niet overeenkomt met het ondertekende contract zal de toegang tot de camping worden
geweigerd.

De reservering wordt geannuleerd en het betaalde bedrag wordt ingehouden.
De camping behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren aan groepen of gezinnen waarvan het aantal deelnemers de capaciteit van de gereserveerde standplaats of accommodatie overschrijdt.

Een baby telt als 1 persoon.
Geen aankomst zonder reservering wordt geaccepteerd na 19.00 uur.


Late aankomsten en vroege vertrekken / No-shows op de camping :


In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek, in vergelijking met de op uw reserveringsformulier vermelde data, blijft het totale bedrag van het verblijf verschuldigd.


U heeft geen recht op enige terugbetaling voor het niet voltooide deel van het verblijf.

In geval van no-show op de locatie en bij afwezigheid van een bericht en/of bewijs, wordt de accommodatie 24 uur na de in het huurcontract vermelde aankomstdatum beschikbaar; de volledige betaling van de diensten blijft vereist.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN

De door de Aanbieder aangeboden Diensten worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de website www.camping-la-source.com of op elk informatiemedium dat door de Aanbieder wordt verstrekt op het moment van de reservering door de Klant. De prijzen zijn in euro, met en zonder BTW.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Aanbieder worden toegekend op de website www.camping-la-source.com of op enig informatie- of communicatiemedium.

Deze prijzen zijn definitief en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsduur, zoals vermeld op de website www.camping-la-source.com, in de e-mail of in het schriftelijke voorstel dat aan de Klant wordt toegestuurd. Na deze geldigheidsduur vervalt het aanbod en is de Aanbieder niet langer gebonden aan de prijzen.

Zij omvatten niet de verwerkings- en beheerskosten, die afzonderlijk worden gefactureerd, onder de voorwaarden die zijn vermeld op de website www.camping-la-source.com of in de informatie (post, e-mail, enz.) die vooraf aan de Klant is meegedeeld en die vóór de Reservering is berekend.  

De Klant moet de volledige prijs betalen, met inbegrip van deze kosten.

De verkoper stelt een factuur op die uiterlijk op de vervaldag van het saldo aan de klant wordt bezorgd.

3.1 Toeristenbelasting :

De toeristenbelasting, geïnd namens de gemeente/raad, is niet in de prijzen inbegrepen. Het bedrag wordt vastgesteld per persoon per dag en varieert naargelang de bestemming. Deze belasting moet worden betaald bij de betaling van de Dienst en wordt afzonderlijk op de factuur vermeld.

 

ARTIKEL 4 - BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. VOORSCHOT

Bij de reservering moet de Klant een voorschot van 25% van de totale prijs van de geboekte en geleverde Diensten betalen. Dit moet worden betaald bij ontvangst van de definitieve huurovereenkomst en bij het terug te sturen exemplaar worden gevoegd. Dit bedrag zal worden afgetrokken van de totale prijs van de reservering.


Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor het begin van het verblijf worden gemaakt:


De reservering wordt pas als bevestigd beschouwd na ontvangst van het voorschot van 25% en de reserveringskosten van €19  (niet terugvorderbaar). Een bevestiging van de reservering wordt u per e-mail toegezonden (in geval van aanvraag wordt het nummer van de staanplaats slechts ter indicatie gegeven en kan dit veranderen).


Betaling van het saldo: Het saldo van het verblijf moet uiterlijk op de dag van aankomst worden betaald voor de accommodaties en de staanplaatsen.


Voor een verblijf zonder reservering: De volledige betaling moet op de dag van aankomst worden voldaan.

 

 

 

 

 

 

Diensten en voordelen inbegrepen:


De reservering van een verblijf geeft toegang tot de zwembaden, de gratis animatie en de kinderclub tijdens de Franse schoolvakanties in juli en augustus. Het omvat het verbruik van water en elektriciteit (behalve voor de categorie natuur), alsmede de noodzakelijke uitrusting voor het aantal personen volgens de categorie van de gereserveerde accommodatie. Per plaats kan één auto worden geparkeerd op de plaats of in de buurt.

Er is gratis parkeergelegenheid buiten voor extra voertuigen.

Voor reserveringen van kampeerplaatsen zijn maximaal 6 personen en 3 tenten toegestaan op de plaats.

4. BETALINGEN

BETALINGSVOORWAARDEN - Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor het begin van het verblijf worden gemaakt, moet bij de reservering (binnen 10 dagen) een aanbetaling van 30% van de prijs van de geboekte diensten worden gedaan. Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor het begin van het verblijf op de camping worden betaald. - Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor het begin van het verblijf worden gemaakt, moet het volledige bedrag op het moment van de reservering worden betaald. - In geval van niet-betaling van het voorschot bij de reservering (binnen 10 dagen) of van het saldo uiterlijk 30 dagen voor het begin van het verblijf door de klant, behouden wij ons het recht voor de reservering te annuleren en de accommodatie opnieuw te huur aan te bieden.

ARTIKEL 5 - DIENSTVERLENING

5.1. VERLENING EN GEBRUIK VAN DIENSTEN

De kampeeraccommodatie of camping kan vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst worden bezet en moet door de klant voor 12.00 uur op de dag van vertrek worden verlaten, voor huuraccommodaties vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en moet voor 10.00 uur op de dag van vertrek worden verlaten.

Het saldo van het verblijf moet volledig worden betaald op de dag van aankomst.

De accommodaties en kampeerplaatsen worden verhuurd voor een bepaald aantal personen en mogen in geen geval door een groter aantal personen worden bezet.

De accommodatie en de staanplaatsen moeten in dezelfde staat van netheid worden achtergelaten als bij aankomst. Indien de Klant hieraan niet voldoet, zal een extra bedrag van 65 euro worden betaald door de Klant om de schoonmaakkosten te dekken. In geval van schade aan de accommodatie of de accessoires zullen onmiddellijk reparaties worden uitgevoerd op kosten van de klant. De inventaris aan het einde van het verblijf moet strikt identiek zijn aan die aan het begin van het verblijf. 

5.2. BORGSOM

Voor accommodatieverhuur moet de klant een borgsom van € 365 betalen bij de overhandiging van de sleutels; dit bedrag wordt op de laatste dag van de huurperiode aan de klant terugbetaald, onder voorbehoud van een inhouding voor de kosten van schade.

Deze waarborg vormt geen beperking van aansprakelijkheid.

 

 

 

 

ARTIKEL 6 - VERTRAGING, ONDERBREKING OF ANNULERING VAN HET VERBLIJF DOOR DE KLANT

Bij verlate aankomst, vervroegd vertrek of wijziging van het aantal personen (geheel of gedeeltelijk) wordt geen korting gegeven.

 

 

 

6.1. MODIFICATIES

In geval van verandering van data of aantal personen zal de Aanbieder trachten verzoeken om een verandering van datum te accepteren, afhankelijk van de beschikbaarheid, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt; in alle gevallen is dit slechts een middelenverbintenis, aangezien de Aanbieder de beschikbaarheid van een kampeerplaats of accommodatie of van een andere datum niet kan garanderen; in dergelijke gevallen kan een extra bedrag worden gevraagd.

Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt door de aanbieder beschouwd als een gedeeltelijke annulering, waarvan de gevolgen worden geregeld in artikel 6.3.

6.2. ONDERBREKING

Vroegtijdig vertrek geeft geen recht op enige terugbetaling.

6.3. Annulering van uw verblijf zonder annuleringsgarantie

Elke annulering moet schriftelijk (per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail) aan het etablissement worden gemeld. Je zal gevraagd worden om bewijs te leveren. Annulering door de klant wordt gefactureerd volgens de datum van annulering:

- Annulering meer dan 60 dagen voor het begin van het verblijf: Terugbetaling van de betaalde aanbetaling, minus de reserveringskosten (15€) en een eventuele annuleringsverzekering (4% van het totale bedrag van het verblijf, reserveringskosten niet inbegrepen) Camping La Source, Presqu'île de Laussac, TEL : 0565660562

- Annulering tussen 60 en 15 dagen voor het begin van het verblijf: Het volledige bedrag van de borg wordt in rekening gebracht.

- Annulering minder dan 15 dagen voor het begin van het verblijf: Het volledige bedrag van het verblijf wordt in rekening gebracht. U krijgt altijd uitstel van uw verblijf aangeboden, afhankelijk van de beschikbaarheid. In geval van weigering door de klant gelden bovenstaande voorwaarden. Zogenaamde "comfort"-redenen (bv. het weer) zijn niet aanvaardbaar.

Een aanvullende garantie waarmee u het bedrag van uw verblijf kunt terugkrijgen in geval van annulering onder bepaalde voorwaarden, kan door het etablissement worden aangeboden.

6.4. Annuleringsgarantie

Deze garantie gaat in zodra het huurcontract is ondertekend en vervalt om middernacht op de dag voor de eerste dag van uw verblijf. Onder voorbehoud van de naleving van de contractuele verplichtingen, kunt u met deze garantie de terugbetaling van de betaalde bedragen verkrijgen (reserveringskosten en abonnement op de annuleringsgarantie in mindering gebracht), indien uw verblijf wordt geannuleerd in de volgende gevallen volgens de limitatieve lijst hieronder:

-        Ernstige ziekte, persoonlijk letsel of overlijden van :

· U, uw wettelijke of feitelijke echtgenoot, uw voorouders of nakomelingen, uw voogd

· Uw broers, zusters, zwagers, schoonzusters, schoonzonen, schoondochters, schoonvaders, schoonmoeders Onder ernstige ziekte of ernstig lichamelijk letsel wordt verstaan elke tijdelijke of permanente aantasting van uw lichamelijke integriteit, die medisch is vastgesteld en die de beëindiging van elke beroeps- of andere activiteit met zich meebrengt.

-        Zwangerschapscomplicaties

-        Ernstige schade die uw aanwezigheid vereist op de dag van uw geplande vertrek en die het gevolg is van diefstal, brand, waterschade of natuurelementen die uw hoofdverblijfplaats of uw bedrijfsruimte voor meer dan 50% vernielen (certificaat van de verzekeraar te verstrekken).

-        Economisch ontslag van uzelf of uw echtgenoot, op voorwaarde dat de procedure niet vóór de boeking van het verblijf is ingeleid.

-        Weigering of wijziging van verlof op verzoek van uw werkgever.

-        Covid-19

Kosteloze annulering en terugbetaling tot de dag van aankomst in de volgende gevallen:

· De cliënt of een lid van de groep is positief of op Covid bij aanvang van het verblijf.

· Quarantaine, na een positieve test of als bevestigd contactgeval, met de verplichting om te isoleren en de PCR-test uit te voeren.

· Ziekenhuisopname van de cliënt of een lid van zijn familie (echtgenoot of feitelijke echtgenoot, voorouders of nakomelingen, voogd) met COVID

· Verzoek van de autoriteiten in de strijd tegen COVID

· De zogenaamde "massarisico"-redenen zijn uitgesloten (algemene quarantaine en opsluiting, noodtoestand op gezondheidsgebied, sluiting van grenzen, administratieve sluiting van de inrichting, weigering van toegang tot het land van bestemming in geval van afwezigheid van vaccinatie en in geval het land van bestemming reeds bij de boeking van het verblijf een vaccinatie heeft opgelegd).

· Al deze redenen voor annulering moeten worden meegedeeld per aangetekende brief, vergezeld van alle nodige documenten ter staving van de feiten (deskundigenverslag, politierapport, dagvaarding, medische verklaring of overlijdensakte, brief van de werkgever, enz. Zogenaamde "comfort"-redenen (bijvoorbeeld meteorologische redenen) zijn niet toelaatbaar.

.

 

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1. OPENBARE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De Klant op een standplaats of in een accommodatie moet een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid hebben afgesloten.  Een kopie van de verzekeringspolis kan voor aanvang van het verblijf aan de Klant worden gevraagd.

7.2. DIEREN

Huisdieren zijn toegestaan onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaars. Zij zijn toegestaan onder de voorwaarden van de dienstverlener en moeten bij aankomst worden betaald.

Huisdieren zijn toegestaan op de camping. Zij moeten aangelijnd zijn en hun recent vaccinatiebewijs, een bewijs van puppen of tatoeage kunnen tonen. U bent verantwoordelijk voor het opruimen van hun uitwerpselen. Dieren zijn niet toegestaan in de sanitaire voorzieningen, op het multisportterrein, het petanqueterrein en de kinderclub.

 - In accommodaties, waar ze worden geaccepteerd, is slechts één hond per huurwoning toegestaan. Zij mogen niet in het beddengoed slapen en geen schade toebrengen aan eigendommen.

Dieren mogen niet ALLEEN in de accommodatie worden achtergelaten. Honden van de eerste en tweede categorie zijn niet toegestaan op de camping.

- Op standplaatsen in de open lucht of in huuraccommodaties worden zij geaccepteerd met een toeslag die bij de reservering of bij aankomst moet worden betaald.

7.3.  CAMPING REGELS

Het campingreglement hangt bij de ingang van de camping en bij de receptie. De Cliënt moet kennis nemen van deze regels en ze naleven. Ze zijn beschikbaar op aanvraag.

 

 

ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERRICHTER - GARANTIE

De dienstverlener garandeert de Klant, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en zonder bijkomende betaling, tegen elke niet-conformiteit of latent gebrek als gevolg van een ontwerp- of uitvoeringsfout van de gereserveerde Diensten.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Dienstverlener binnen maximaal 24 uur na de levering van de Diensten schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van de gebreken of het gebrek aan overeenstemming.

De Dienstverlener zal de gebrekkig bevonden diensten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen nadat de Dienstverlener het gebrek of de fout heeft ontdekt, terugbetalen of (voor zover mogelijk) herstellen. De terugbetaling geschiedt door creditering van de bankrekening van de Klant

De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is beperkt tot de terugbetaling van de daadwerkelijk door de Klant betaalde Diensten. De Dienstverlener is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering als gevolg van een geval van overmacht in de zin van de Franse wet.

De Diensten die via de website van de Aanbieder www.camping-la-source.com worden aangeboden, voldoen aan de geldende Franse wetgeving.

 

 

ARTIKEL 9 - BEELDRECHTEN

Tijdens uw verblijf op onze camping kunt u gefotografeerd of gefilmd worden voor het ontwerp en de productie van onze reclamefolders, onze website en diverse promotiemiddelen waaronder Facebook. Deze toestemming wordt gratis verleend, voor alle landen en voor een periode van 5 jaar, tenzij u de receptie bij aankomst schriftelijk laat weten dat u hiertegen bezwaar maakt.

 

ARTIKEL 10 - TOEPASSELIJK RECHT - TAAL

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verrichtingen worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn oorspronkelijk in het Frans opgesteld. In geval van vertaling in een of meer vreemde talen geldt in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek.

 

ARTIKEL 11 - GESCHILLEN

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 1612-1 van de consumentenwet heeft elke klant van de camping het recht om kosteloos een beroep te doen op een bemiddelaar in consumentenzaken met het oog op de minnelijke schikking van een geschil dat hem zou kunnen tegenwerken aan de exploitant van het terrein. De contactgegevens van de consumentenombudsman die de klant kan raadplegen, zijn als volgt:

  • NAAM: CM2C

  • Ingediend via internet door het daarvoor bestemde formulier in te vullen: https://cm2c.net/contact.php

  • Per post ingediend: CM2C 14 rue Saint Jean - 75017 Parijs

  • Telefoon: 01 89 47 00 14

ARTIKEL 12 - PRECONTRACTUELE INFORMATIE - AANVAARDING DOOR DE KLANT

De Klant erkent voorafgaand aan zijn Reservering op leesbare en begrijpelijke wijze deze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle informatie bedoeld in de artikelen L 111-1 tot L111-7 van de Franse Consumentenwet te hebben ontvangen, naast de gegevens die vereist zijn in toepassing van het decreet van 22 oktober 2008 betreffende de voorafgaande informatie van de consument over de kenmerken van de huuraccommodatie op de camping, en in het bijzonder:

-        De essentiële kenmerken van de diensten, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betrokken diensten;

-        De prijs van de Diensten en de bijbehorende kosten;

-        Informatie over de identiteit, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en de activiteiten van de aanbieder, indien deze niet uit de context blijken;

-        Informatie over wettelijke en contractuele garanties en de uitvoering ervan; de functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan;

-        De mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling ;

-        Informatie over beëindiging en andere belangrijke contractvoorwaarden.

Elke reservering door een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) op de website www.camping-la-source.com impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die uitdrukkelijk worden erkend door de Klant, die met name afziet van het recht zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, dat niet van toepassing zou zijn op de Aanbieder.

ARTIKEL 15: UITTREKSEL UIT HET REGLEMENT VAN ORDE

De volledige huisregels zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Gemotoriseerd verkeer beperkt tot 10 km/u en verboden tussen 23.00 en 07.00 uur
- Stilte gewenst op de standplaatsen vanaf 23.00 uur. Twee waarschuwingen
voor lawaai leiden tot schorsing. In geval van talrijke klachten of
geweldpleging zal de verwijdering onmiddellijk plaatsvinden.
 - Individuele houtskoolbarbecues zijn toegestaan op het veld.
 - Gasten zonder verblijf moeten worden aangegeven. Hun aanwezigheid op de camping is gratis
onder de 2 uur. Voertuigen moeten buiten blijven. Bij
niet-opgave van
gasten wordt 3 maal het huidige tarief van 2 uur en meer in rekening gebracht.
 - Douches en wastafels zijn gesloten tussen 23.00 en 7.00 uur. De camping behoudt zich het recht voor
een sanitaire ruimte te sluiten in geval van technische of onderhoudsproblemen.
 - De standplaatsen moeten schoon worden gehouden, er mag geen afval of flessen op worden achtergelaten.
 Twee waarschuwingen voor een vuil veld leiden tot schorsing. -
Het aantal bewoners mag de capaciteit van het type
accommodatie
niet overschrijden
. Voor de staanplaatsen: MAXIMAAL 6 PERSONEN,
minstens één volwassene, maximaal 3 tenten. -
Geen enkele tent, voertuig of extra persoon wordt geaccepteerd zonder
toestemming van de camping.
 - De Directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal.

Waterpark :
Het dragen van een zwembroek is verplicht. Kleding, badpakken en
zwemshorts zijn verboden om redenen van hygiëne en ARS-voorschriften. Het
zwembad en de glijbaan kunnen gevaarlijk zijn. Het wordt
aanbevolen de
veiligheidsinstructies te
volgen
.
Jonge kinderen of kinderen die niet kunnen zwemmen moeten
onder toezicht van hun ouders blijven en een
zwembandje dragen.
Kinderen die luiers dragen, zijn verplicht om
speciaal voor zwemmen ontworpen luiers te dragen.
De camping kan af en toe genoodzaakt zijn een glijbaan of een zwembad te sluiten in geval van
slecht weer, onvoorziene technische problemen of als de
veiligheid of hygiëne in het geding is.
De in het watergebied aangegeven regels moeten strikt worden
nageleefd.

Bijgewerkt op 27/09/2022: verkoopvoorwaarden van toepassing op alle boekingen gemaakt na deze datum, tot nader order.

CAMPING LA SOURCE SUNELIA : PRESQU4ÏLE DE Laussac. 12600 THERONDELS